Hästens bettskola lektion 1

________________________________________________

Hur väl känner du din hästs mun?

Att känna sin hästs mun är en nödvändighet för att kunna välja
ett lämpligt bett. Det är viktigt att skaffa sig kunskap, idag finns
värdefull kunskap tillgänglig för alla som är intresserade.

Kunskaperna om hästars munnar har utökats på ett mycket
positivt sätt de senaste åren och de kunskaperna har gjorts
tillgängliga för alla.

Nästa steg är att kunna tolka sin hästs reaktioner på det bett
du väljer att lägga in i din hästs mun.

________________________________________________

Vilket bett ska jag välja?

Börja med att fundera över vilka bett som du förstår dig på och
känner dig trygg med. Fundera även på varför du känner så!
Bestäm dig för om du vill lära dig mer eller om du är nöjd med
det du känner och vet idag. Fatta beslut och ta ansvar för de
beslut du fattar.

________________________________________________________________________

Hur väljer jag bett?

Genom att lära dig att tolka din hästs reaktioner får du en möjlighet
att välja det bett som underlättar för kommunikationen mellan dig och
din häst. Bettet ska passa hästen, hästen ska trivas med det du lägger
i hans mun. Hur vet du? Det finns bara ett sätt! Fråga din häst, Tolka
hans/hennes reaktioner, det är det enda sättet att veta, lyssna på hästen.
Hästen kan visa dig en rad motreaktioner på bettet, jag ger några exempel;
Hästen kan gapa, försöka lyfta omkring bettet i munnen och försöka
"gnaga"/tugga på bettet, skjuta käkarna till sidorna, flytta eller att föra
undan tungan. Lösningen på detta är att prova sig fram och byta bett
tills du finner något som hästen tycker passar honom/henne.

I min värld är det så att ridning är både svårt och lätt samtidigt. Det är inte
någon självklarhet att kommunikation med hästen via munnen bara ska
fungera. Att underlätta på alla de sätt jag kan tänka mig är självklart.
Detta på grund av att det är nog mycket annat som kommer att kunna
ställa till mycket tankemöda.

________________________________________________________________________

Vilka bettalternativ finns det?

Människans uppfinningsförmåga saknar gränser, på gott och ont.
Därför anser jag det omöjligt att här framlägga allt jag skulle vilja.
Det finns mycket bra, men också sådant jag aldrig vill se i hästens
närhet. Men till syvende och sist till dig som läser detta vill jag säga:
Tänk, känn, utbilda dig och fundera över vad du vill och vad din
häst behöver, ansvaret är ditt.

Ewa Schaeder
________________________________________________________________________