Detta är Kraftskapande Ridkonst® Bakgrund

Ideologi

I Praktiken

Kraftskapande Ridkonst uppstod 1994, ett år att minnas för mig, min
dotter var två år då jag blev avkastad av en av mina elevers hästar. Det
blev slutet på en del av mitt liv, jag fick en allvarlig nackskada.

Jag valde att göra något av det som skett istället för att låta det begränsa mig.
JAG ÄLSKAR HÄSTAR och jag kan inte tänka mig ett liv utan dem.
Med mitt nervsystem i kaos sökte jag och fann nya vägar som inte bara gjorde
det möjligt att leva ett bra liv utan även att finna en djupare, intensivare
relation med hästen, lika mycket till gagn för hästen som för mig.
Om du vill kan du läsa mer om mig, klicka Här 


Jag älskar hästar och jag tycker om människor. Jag ser, jag lyssnar och jag känner.
Jag vill dela med mig av det som hästarna lärt mig.

Jag ser samband och jag binder ihop, dåtid knyts till nutid och nutid med dåtid,
jag ser historien som har påverkat oss och fortsäter att påverka oss.

Jag söker och finner förklaringarna till varför vi gör som vi gör idag.
Varför lägger jag tid på det? Jo, jag vet att det har betydelse.

Jag ser hur något skeende i historien leder oss vidare fram till dagens situation och
hur detta skapar en omedveten reaktion i oss. Som jag ser det är det först när vi kan ta
till oss historien och även respekterar den, som kan vi göra medvetna och förhoppningsvis
bra val.

Min bakgrund spelar roll för mitt nuvarande agerande, min historia, mitt innersta
präglar det jag försöker förmedla och det sätt jag förmedlar det på.

Det finns samband mellan skeenden och agerande. När vi upptäcker att vi drar på
någon last då kan vi välja att släpa vidare på lasten eller göra oss av med den.

Historien innehåller många "laster", jag ska berätta om dem på mitt sätt, ur
mitt nuvarande perspektiv. Mycket handlar om min reaktion på....
att "såhär gör man därför att"...!
En konkret detalj är uppsittningen, så ska vi sitta upp! Varför? Jo, för att om...
förklaringarna är många. Jo, tex. om hästen sparkar! Min fråga, ska jag verkligen
sitta upp på en häst som försöker sparka ryttaren som ska upp i sadeln? Jag tror ju
att man bör låta bli och istället ta itu med grundproblematiken. Varför, sparkar
hästen? Hmm, ja, men i krig, ja men vi är inte i krig, vi rider inte i krig, möjligen
någon annan sorts krig. Hästen används inte längre i krig, varför ska metoder
från den tiden styra idag? Och föresten när krigade Sverige till häst sist?
Ja, det är bara en av tankarna att fundera över.
Här kommer fler frågor att att besvara

Hur användes hästen och till vilken sorts ridning?
Hur såg dåtidens ridhäst ut?
Hur såg den tidens föreställningar ut om ridning?
Vad var det som bedömdes vara bra respektive dåligt?
Vilken tid talar vi om?
Vem talar vi om? Militären, bonden, de ridhusridande?
Vem var Bonden?
Vem var Kavalleristen?
Vem var de ridhus ridande?
Hur sågs det på ridning i ridhus´?
Vem var dåtidens ridande?
Vilka var dåtidens värderingar

Vem är den ridande som nyttjat och utnyttjat hästen och till vilken sorts ridning?

Ovanstående frågor har jag funderat länge på

Men vem rider i dag och hur rids, varför och på vad?
Jag kan bara svara för mig själv eller eventuellt återge det svar jag
får då jag ställer frågan till någon som vill svara.

Jag låter frågorna ligga och "mogna" ett tag